top of page

Het Eerste Oogstfeest


Het is 1 augustus en een dag voor nieuwe Maan. Alles staat in het teken van de nieuwe maand die geboren wil worden. Als ik denk aan augustus denk ik aan gele velden vol tarwe en gerst, warmte en geurige grasvelden. Het is een tijd van overvloed, alles groeit en bloeit en het is warm buiten. De krekels zingen 's nachts, egeltjes scharrelen luidruchtig in het struikgewas, de wikke en windes wikkelen zich stilletjes rond alles wat zij tegenkomen en sluiten hun tedere bloemen wanneer het donker invalt. Wanneer ik in de avond buiten loop, door de polder, voel ik de energie die er op dit moment is. Een energie van rust, van overvloed. De rust van de zomergewassen die tot hun hoogtepunt zijn gekomen en ik kan voelen dat er minder water in de energie zit. De energie is droog en gevuld met warmte, lucht en vuur. Niet zoals de waterige lente, vol met sappen en frisgroene bladeren, nee, dit is nu anders. Het gras wordt geel en de planten zijn niet meer zo groen als in het begin van dit jaar. Ze hebben hun alles gegeven, de rest slaan zij op in hun wortels. Voor het vieren van jaarfeesten kijk ik naar de natuur, want er geldt immers: Zo boven, Zo beneden. Alles wat ik buiten mijzelf zie, is ook van binnen aanwezig, in mij. Om mij af te stemmen op het ritme van de natuur kijk ik dus naar de natuur zelf, voelende in welk stadium zij is. Want, de kalender kan wel zeggen dat het lente is, maar wij weten allemaal dat dat niet altijd opgaat! De nieuwe Maan is de periode dat de Maan donker is en dus niet te zien is aan de hemel. De Maan, als symbool voor ons onderbewuste en ons gevoelsleven, tast dus in het duister en dwingt ons rust te nemen voordat er nieuwe dingen beginnen, net zoals Zij een paar dagen rust voordat ze weer aan een nieuwe Maancyclus begint. De Zon is juist langzaam afscheid aan het nemen van de Aarde en het Rad draait langzaam verder naar de donkere helft van het jaar. Het einde van de zomer en de herfst was voor onze voorouders een tijd van overvloed, werken op het land, samenkomsten in de vorm van jaarmarkten en andere (handels-)bijeenkomsten en het was een tijd om te oogsten. Uit vele bronnen komt naar voren dat er meerdere oogst- of offerfeesten waren in deze periode. Binnen de Ásatrú wordt ook wel het woord Freyfaxi gebruikt voor een feest ter ere van de god Freyr in de periode van augustus en verwijst naar het verhaal van hem en diens paard. Vruchtbaarheid en het zweren van eden (beloftes voor een goede oogst volgend jaar?) staan centraal. De Keltische neo-paganistische stroming viert Lughnasadh, of Lammas, ter ere van de god Lugh. De Germanen die hier woonden vierden ook een oogstfeest maar deze schijnt in september of oktober plaats te hebben gevonden en was in naam van de godin Tamfana. Voor die tijd hebben we weinig houvast wat hier werd gevierd, hoewel we vermoeden dat er meerdere kleinschalige feesten waren ter ere van de oogst. We kunnen dan ook met enige zekerheid zeggen dat onze agrarische voorouders volop bezig waren met de eerste (bescheiden) oogst van het land zelf, en daar hoorden natuurlijk bijpassende rituele gebruiken bij. Wat precies geoogst werd in augustus was en is per streek verschillend, gezien het verschil in bodem, maar denk bijvoorbeeld aan graan, rogge, groenten, bessen zoals rode bessen en aan het eind van augustus zijn er vaak al bramen en frambozen rijp. Wat voor rituelen er gedaan werden is ook maar gissen voor ons, maar door het kijken naar de natuur, de symboliek te herkennen, de geschiedenis van onze voorouders te bestuderen en de processen in jezelf te vinden, kom je al een heel eind. Bij oogsten en vruchten plukken hoort een moment van bezinning, bewustzijn van de overvloed verkregen door Moeder Aarde, dankzeggingen en zegening voor het volgende jaar. Terug naar de Maan; deze staat in het sterrenbeeld Leeuw, wat de toon zet voor de komende weken. Leeuw is een vurig teken, veel creativiteit, plezier, passie en romances liggen in het verschiet. Dit maakt dat de komende weken aan zullen voelen als een doorbraak; enthousiasme en veel energie. Blijf wel geaard, en sla niet over in je uitbundige energie en pas op met roekeloosheid. Saturnus in Boogschutter helpt hier wel bij maar het is altijd goed om zelf bewust te zijn van je eigen acties. Hou het hoofd enigszins koel en duik niet meteen vol overgave overal in, hoewel de leeuwen-energie daar wel toe verleiden kan. Terug naar de oogst, dit is een tijd om de eerste vruchten te plukken van het afgelopen half jaar. Wij zijn niet allemaal agrariërs maar tegenwoordig hebben we werk en school; dus met een beetje geluk betekent dit: vakantie. Persoonlijk heb ik de eerste vruchten mogen plukken van een heftig schooljaar en de eerste doorbraak van mijn eigen werk. Velen hebben vakantie, een tijd om te ontspannen en te kijken wat men bereikt heeft in het afgelopen jaar. Welke intentie zette je neer begin dit jaar, tijdens het begin van de lente? Heb je bereikt wat je wilde bereiken? Waarom niet en waarom wel? De Nieuwe Maan kan helpen om meer naar binnen te keren om de oorzaak te vinden van dingen die niet zo zijn gegaan zoals jij het wilde. Ga mee op de stroom van de Maan en zie dingen onder ogen. Zie ze, zie de oorzaak, zie hoe het kwam, wees eerlijk naar jezelf- laat het dan los. Een nieuwe maand staat op het punt om te beginnen en dat geeft ons de kans om samen met de energie die er is, een nieuwe intentie neer te zetten voor de komende tijd. Als je door hebt waarom de dingen niet zo zijn gegaan waarop jij ze had gewild, kun je nu de intentie zetten hoe je het dan wél wilt! Maan in Leeuw heeft fijne energie om extra daadkracht bij je doelen te zetten, gebruik deze energie om de laatste lichte maanden de dingen af te maken of zo te keren dat de basis weer goed is, bij jou past en bij welke richting je op wilt. Bij de oogst hoort dankbaarheid. Dankbaarheid voor de Aarde, dat zij ons eten verschaft, de oogst is tegenwoordig met alle kassen en kunstmatigheden niet meer gebonden aan een bepaalde tijd, waardoor we geneigd zijn alles maar vanzelfsprekend te vinden. Neem een moment om daar bij stil te staan, alles wat wij eten, kunnen kopen in de supermarkt, wat de Aarde produceert aan gewassen, het water dat we drinken, de rijkdom... Vele heidenen geven nog steeds af op het christelijk geloof, en er valt zeker veel kritiek te uiten, maar ik vind persoonlijk de dankwoorden bij de maaltijd een prachtig ritueel. Hoewel ik niet dezelfde woorden gebruik, zeg ik ook vaak dank voor het eten en ik nodig je uit dat ook eens te doen in deze tijd van overvloed, rijkdom, warmte en oogst. Vroeger waren onze voorouders sterk afhankelijk van het land en ook de oogst. Deze kon, met slecht weer, gemakkelijk mislukken. Ze voerden dan ook rituelen uit, klein of groot, om bijvoorbeeld te vragen om een goede oogst. Als je dit wilt, kun je dit natuurlijk ook doen, maar micro-macro-kosmisch gezien, kunnen we dit ook binnen in onszelf manifesteren in de vorm van het afnemen van een eed. (zoek ook het verhaal op van het paard van Freyr) Je kunt een eed zweren voor volgend jaar. Misschien een eed waar je wil staan volgend jaar, op gebied van werk, persoonlijke ontwikkeling, sociale kwesties, etc. Het kan ook een eed van devotie zijn, aan mensen, aan een groep, of aan iets van goddelijke orde of een bepaald onderwerp op maatschappelijk of spiritueel gebied. Hoe dan ook, het is een tijd van overvloed en daarbij hoort vreugde en plezier. De zomermaanden komen eind augustus op zijn einde dus geniet er nog even van! Misschien ga je naar Castlefest of heb je andere leuke bijeenkomsten of festivals in het verschiet; we wensen jullie in ieder geval een prachtige afsluiting van deze weldadige maanden samen met jullie familie, vrienden en geliefden.

Warme groet, Sága Bronnen: Verhaal Freyr: https://en.wikipedia.org/wiki/Hrafnkels_saga

http://www.denachtuil.eu/germanen_Oogstfeesten.htm Essential Ásatrú door Diana Paxson http://www.denachtuil.eu/lughnasadh.htm http://www.paganbookofhours.org/rituals/lammas.html http://www.nederlandsheidendom.net/tijdstippen%20feesten.pdf https://werderbruders.com/2013/09/05/germaanse-jaarfeesten/

#oogstfeest #nieuwemaan #oogst #tamfana #lugh #freyr #freyfaxi #lammas #asatru #voorouders

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page