top of page

Wij zijn Fernjawegan.
We belopen de oude wegen met nieuwe schoenen en frisse moed.
We zijn heidenen, we volgen de goden en geesten van hier, dit land.

We grijpen terug op het Germaanse volk, de voormoeders en voorvaderen.
We werken met energie en trance.

We voeren rituelen en ceremoniën uit ter ere van de goden, de natuur, de Oerbron, de voorouders en de geesten van dit land.
We werken met sjamanisme, Seidr, Galdr en elementen uit de hekserij.
We erkennen dat alles verbonden is.

 

 

Oude Wegen in een moderne tijd

We leggen kaarten en werpen runen.
We luisteren naar de wijsheid van dieren.
We gebruiken zang om kracht op te wekken.
We zien betekenis in onze dromen.
We geloven niet in comfortzones, die zijn er om uit te stappen.
We zijn een stam en een stam is hecht, daarom werken we op basis van wederzijds vertrouwen.
We bewaken onze stam en elkaar in openheid, van ziel tot ziel.
We zijn soms een beetje ruw in karakter en omgang, maar dat deert ons niets, we zijn ieder een uniek individu en dat eren we.

 

© Fernjawegan
© Fernjawegan
Ons erfgoed

We vinden ons materieel en immaterieel erfgoed belangrijk. We zijn ons ervan bewust dat geschiedenis, religie, cultuur en traditie ons leven kunnen verrijken zonder dogmatisch te zijn of vast te roesten. We zijn vooruitstrevend zonder dat we onze wortels vergeten. 

Traditie is het doorgeven van het vuur, niet de aanbidding van de as.
- Gustav Mahler
© Fernjawegan
Doelstellingen

    1. Anderen inspireren en motiveren om een eigen sibbe te starten.

2. Onszelf op lichamelijk, creatief, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied te ontwikkelen in de veiligheid en vertrouwen van de sibbe.

   3. Verbinding maken met natuur, de geesten, de voorouders, de goden, de Oerbron en elkaar.

  4. Kennisgeving van het heidendom en aanverwante zaken om een constructief alternatief te bieden bij de huidige maatschappelijke  en (inter-) persoonlijke problemen.

5. Het beschermen en laten voortleven van onze tradities.

Lidmaatschap

Alle leden van onze sibbe zijn lid vanuit vrije wil en instrinsieke motivatie. Wij zijn een redelijk jonge groep in ontwikkeling, stabiliteit en betrokkenheid is erg belangrijk, evenals de veiligheid en het vertrouwen tussen groepsleden.  Voor nieuwe leden staan we open, mits de aansluiting goed past. De sibbe is een tweede familie, een groep waarin je je ontwikkelt op vele gebieden en intiem met elkaar om gaat. Daarom zijn we erg selectief in wie we opnemen. De veiligheid, het vertrouwen en de verbondenheid zijn vereisten als het gaat om persoonlijke groei en staan dus ook op nummer één.

Op dit moment nemen we weer nieuwe leden aan! Stuur je aanmelding naar fernjawegan@gmail.com. Beschrijf hierin wie je bent, wat je bij Fernjawegan zoekt en wat je verwachtingen zijn, dan nemen we z.s.m. contact met je op.
© Fernjawegan
De gemeenschap

We erkennen als groep het belang van de gemeenschap, in dit geval de heidense gemeenschap. We moedigen sibbe-vorming aan binnen de gemeenschap, om zo kleinschaliger groepen te krijgen die ieder zijn eigen tradities en rituelen kunnen ontwikkelen, in stamverband, in vertrouwen, in de intimiteit van een soort familie.
We hebben geen behoefte om zoveel mogelijk leden te werven, wij staan voor kleinschaligheid. We willen enkel inspireren en motiveren om net als wij ook een sibbe te starten waarin ieder in zijn eigen uniekheid, in veiligheid en vertrouwen, zijn spiritualiteit en innerlijke wereld kan verkennen en uiten.
bottom of page